ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz, e-mail: biuro@syskom.pl


Oprogramowanie

Oprogramowanie dla firm

Specjalizujemy się we wdrażaniu oprogramowania dla firm. Mamy w ofercie szeroką gamę produktów własnej marki SysKom J.M. oraz Conarch, Enova365 i inne:

logo OPT!MA

Comarch ERP OPT!MA

Opis programu

Skuteczne funkcjonowanie firmy w warunkach otwartego rynku Unii Europejskiej wymaga zaawansowanych, a jednocześnie przyjaznych narzędzi, które oprócz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, przedstawiają pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej firmy. Takim rozwiązaniem jest Comarch ERP OPT!MA - zawsze zgodny z przepisami program do zarządzania, obsługi sprzedaży, księgowości, kadr i płac. Program, który wspomaga prowadzenie małej i średniej firmy oraz stanowi doskonałe narzędzie pracy dla biura rachunkowego. Dzięki dedykowanemu modułowi Biuro Rachunkowe, Comarch OPT!MA staje się najlepszym na rynku programem do zarządzania biurem rachunkowym i kancelarią na wszystkich etapach obsługi klienta.

Comarch OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Umożliwia pracę w wersji jednostanowiskowej, jak również pozwala na efektywną pracę w sieci. Modułowa budowa Comarch OPT!MA daje możliwość elastycznego dopasowania systemu do potrzeb każdej firmy. Ergonomiczny i przyjazny interfejs programu ułatwia pracę z systemem nie tylko zaawansowanym użytkownikom, ale i rozpoczynającym pracę z Comarch OPT!MA.

Moduły Comarch ERP OPT!MA:

 • Kasa/Bank,
 • Faktury,
 • Środki Trwałe,
 • Detal,
 • Handel,
 • Analizy,
 • CRM,
 • Księga Podatkowa,
 • Księga Handlowa,
 • Księga Handlowa Plus,
 • Płace i Kadry,
 • Płac i Kadry Plus,
 • Biuro Rachunkowe.

Unikalną cechą jest możliwość wynajmowania programu przez Internet za pośrednictwem platformy ASP - CDN Online. Wybór CDN Online ułatwia nowoczesne zarządzanie firmą, a także pozwala ograniczyć koszty związane z informatyzacją firmy. Wykorzystując Internet Użytkownicy otrzymują dostęp do informacji o firmie przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie, dzięki czemu mogą oferować wyższą jakość świadczonych usług oraz sprawną obsługę klienta.

System współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi typu: kasy fiskalne, drukarki fiskalne oraz drukarki etykiet i kodów kreskowych.

Technologia

Program Comarch OPT!MA wyposażony jest w nowoczesną technologię Microsoft SQL Server 2000, zapewniającą bezawaryjność pracy i bezpieczeństwo danych. Współpracuje z innymi aplikacjami (doskonale integruje się z Microsoft Office 2003). Program jest konfigurowalny, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować go do indywidualnych potrzeb każdej małej i średniej firmy. Zastosowane rozwiązania wpływają na znaczną automatyzację pracy firmy.

Program Comarch ERP OPT!MA odpowiada na potrzeby bieżącego funkcjonowania firmy i prognozowania jej działalności. To zintegrowany system, w którym wszystkie moduły tworzą całość, gdzie zasadą jest: "jednorazowe wprowadzanie danych" - dokumenty wprowadzone do programu poprzez jeden moduł są automatycznie dostępne w pozostałych modułach. Pozwala to na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie pracy firmy, a kadrze zarządzającej daje możliwość wszechstronnych analiz w oparciu o dane firmy.

W celu pobrania DEMO Comarch ERP OPT!MA prosimy wypełnić poniższy formularz. Na podany email prześlemy link do pobrania.


Nazwa firmy: *
Ulica i numer: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
NIP: *
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej: *
Telefon kontaktowy: *
Mail: *
Stanowisko w firmie: *
O oprogramowaniu Comarch dowiedziałem się z:* - pola wymagane
logo CDN XL

Comarch ERP XL

Opis programu

CDN XL to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP dedykowany średnim i dużym firmom handlowym, produkcyjnym oraz usługowym. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. System umożliwia pracę on-line/off-line firmom wielooddziałowym, posiadającym skomplikowany obieg dokumentów. Oprogramowanie doskonale wspiera pracę przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. CDN XL pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego poprzez współpracę z systemami EDI (Electronic Data Interchange). Istnieje też możliwość dzierżawy systemu - czyli użytkowania go przez internet w modelu ASP (Application Service Provision) poprzez platformę CDN Online. W systemie CDN Online dane przechowywane są w Centrum Danych Comarch (DC Comarch), które zbudowane są zgodnie z najnowszą technologią, umożliwiającą tylko autoryzowany dostęp do systemu.

moduły Comarch CDN XL

Pewność jutra

CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej. W ofercie Comarch dostępne są dedykowane - narodowe wersje systemu CDN XL. System został zaprojektowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów, programistów i konsultantów, którzy wraz z Partnerami Comarch stanowią silne wsparcie merytoryczne dla Klientów. Każda nowa wersja systemu CDN XL jest dostosowana do zmieniających się przepisów prawnych oraz wzbogacona o nowe funkcje zwiększające ergonomię pracy.

Elastyczność i skuteczność

Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb Klienta. Elastyczność systemu umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami. Bazując na wieloletnich doświadczeniach firmy Comarch oraz naszych Partnerów wypracowano Metodykę Wdrożeń Systemu ERP, która pozwala na prowadzenie projektu wg sprawdzonego planu zapewniając skuteczność, optymalizację i znaczne skrócenie czasu wdrożenia.

Wydajność i bezpieczeństwo

CDN XL to system działający w układzie klient-serwer. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techno-logii - Microsoft SQL Server 2000 - zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Dodatkowe narzędzia dają możliwości uzupełniania systemu o nowe funkcje. Unikalność produktu podkreśla certyfikat Designer for Microsoft BackOffice.

System Obsługi Przedsiębiorstwa

Opis programu

System Obsługi Przedsiębiorstwa został zaprojektowany w sposób, który umożliwia jego szybką modernizację i dostosowanie do zmieniających się warunków gospodarczych, tak aby odpowiadał aktualnym polskim przepisom, regulacjom administracyjnym, finansowym i prawnym.

System ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, a także obejmujących wszystkie trzy strefy działalności łącznie. Wykorzystany może być praktycznie przez każdą firmę, począwszy od hurtowni czy biura, do dużej firmy prowadzącej pełną księgowość kontową i różnorodne operacje gospodarcze.

SOP to zintegrowany, wielomodułowy system. Umożliwia to wybór przez użytkownika dowolnych pojedynczych modułów systemu potrzebnych do obsługi danej firmy, a w miarę potrzeb można dołączać kolejne moduły potrzebne do zinformatyzowania wybranych zagadnień.

SOP jest w pełni zautomatyzowanym systemem pod względem przepływu informacji (możliwość przekazywania danych do odległych punktów).

Selektywny dostęp do programu. Program mogą obsługiwać jedynie osoby uprawnione. Każda z nich posługuje się tajnym hasłem umożliwiającym dostęp do wybranych części programu zgodnie z decyzją administratora. Każdy operator jest oznaczony jawnym symbolem, który może być drukowany na wystawianych przez niego dokumentach.

System posiada liczne zabezpieczenia programowe uniemożliwiających wprowadzenie pewnych błędnych danych (kontrola daty dokumentów, niepowtarzalności numerów itp.) oraz szereg kontroli (np. integralności danych, kompletności dekretów ).

Przejrzyste i czytelne ekrany dokumentów oraz jednolite ekrany menu w każdym z modułów, ułatwiają obsługę programu i przegląd danych. Na każdym etapie pracy w systemie możliwe jest uzyskanie różnego rodzaju zestawień dotyczących wybranego zagadnienia oraz ich wydruk z zastosowaniem dowolnych filtrów, zakresów. Wszystkie dokumenty magazynowe i księgowe rejestrowane w systemie są dostępne w postaci wydruków, co eliminuje konieczność wystawiania dokumentów ręcznych.

moduły SOP

Moduły systemu:

 • Katalogi systemowe klientów, towarów, materiałów, wyrobów gotowych - dowolna struktura hierarchiczna lub ciągła; usług, kursów walut; magazynów; możliwość ustalenia indywidualnego cennika dla każdego klienta.
 • Obrót ilościowo-wartościowy towarów, materiałów i wyrobów gotowych; tworzenie wszelkich dokumentów magazynowych; program przechowuje informacje o zapasach w poszczególnych magazynach w rozbiciu na indeksy z dokładnością do ceny zakupu; Inwentaryzację można przeprowadzić według stanu na moment otwarcia lub zamknięcia dowolnego dnia bieżącego miesiąca obrotowego, niezależnie w każdym magazynie.
 • Obrót ilościowy - kartoteka dyspozycyjna towarów, materiałów i wyrobów gotowych; tworzenie wszelkich dokumentów magazynowych, możliwość określenia zapasu minimalnego; oferta handlowa w cenach hurtowych, detalicznych, walutach obcych; możliwość aktualizacji kartoteki przez obrót ilościowo-wartościowy.
 • Fakturowanie usług, towarów, materiałów, wyrobów gotowych; przekrojowe zestawienia sprzedaży np. zestawienia sprzedaży w zadanym okresie - wartościowe, asortymentowe, obroty towarowe dla wskazanego kontrahenta; automatyczne przesyłanie danych z faktur do rejestru sprzedaży VAT oraz tworzenie dokumentu WZ do kartoteki ilościowo-wartościowej.
 • Rejestry VAT zakupu i sprzedaży towarów, materiałów i wyrobów gotowych; możliwość automatycznego lub ręcznego generowania dekretów do każdej faktury, utworzenia zbiorczego PK do kartoteki sald i obrotów kont księgowych, przesłania faktur do odpowiednich rozrachunków oraz generowania przelewów- samoczynne wprowadzanie danych wierzyciela,
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księgi pomocnicze - konta klientów, obroty i salda, specyfikacja poszczególnych faktur z terminem ich płatności, dokumentów zapłat i not; możliwość drukowania wielu zestawień np. zestawienie faktur z danego miesiąca lub roku dla wszystkich klientów lub wybranego, salda faktur na określony dzień, zestawienie należności i zobowiązań przeterminowanych, potwierdzenia sald,
 • Rozrachunki z tytułu odsetek, automatyczna generacja wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych dla faktur zapłaconych po terminie.
 • Raporty sklepowe prowadzenie raportów sklepowych, współpraca z kasami fiskalnymi.
 • Raport kasowy i bankowy prowadzenie raportów kasowych i bankowych z możliwością automatycznego generowania dekretów do poszczególnych pozycji, zbiorczego PK z danego raportu do ewidencji księgowej, faktur do rejestrów VAT oraz przesyłania dokumentów zapłat do rozrachunków na konta poszczególnych dłużników czy wierzycieli.
 • Ewidencja księgowa kontowa określenie struktury zakładowego planu kont- dowolny podział kont w układzie pionowym i poziomym (do 5 poziomów analitycznych i 18 znaków); dziennik; zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych; tworzenie dokumentów PK-ręczne (wydruk); dokumenty PK- automatyczne z różnych modułów.
 • Bilans i rachunek zysków i strat tworzenie dowolnej liczby wariantów obu typów zestawień zgodnie z zakładowym planem kont; możliwość generacji zestawień dla wybranego miesiąca lub narastająco.
 • Definicje automatycznych dekretów definicje dekretów do poszczególnych typów dokumentów występujących w dowolnym module systemu - np. rejestrze sprzedaży, zakupu, kasowym.
 • Serwis systemowy ustawianie opcji programowych dla systemu; definicje drukarek; kopie zapasowe, definicje polskich znaków.

Cennik

moduł SOP stanowisko*
Moduł Administracja 600zł
Katalogi systemowe 200 zł
Obrót ilościowo-wartościowy 1 000 zł
Obrót ilościowy (do fakturowania) 300 zł
Moduł sprzedaży 900 zł
Rejestry VAT (zakupu, sprzedaży) 600 zł
Rozrachunki (dostawcy, odbiorcy, odsetki) 600 zł
Rejestry kasowe i bankowe 600 zł
Zestawienie obrotów i sald kont finansowych (FK) 1 600 zł
Serwis systemowy 400 zł
Obrót magazynowy - ilościowy (osobny moduł) 800 zł
Pakiet mała firma (wersja podstawowa) 900 zł
Pakiet mała firma (wersja rozszerzona) 1 200 zł
Pakiet średnia firma (wersja podstawowa) 1 900 zł

*Ceny netto (nie zawierają podatku VAT).